Kalite Politikası

Sutork Sulama Sistemleri

Toplum ve Müşteri Odaklılık
Bir zorlama olarak değil ama birlikte yaşamanın gereği olarak topluma karşı sorumluluk; müşterimize hizmet sürekliliği, faaliyetlerimizin hedefinin mutlaka müşterilerimize dönük olması.

Çevreye Duyarlılık
Dünyayı torunlarımızdan ödünç aldığımızın bilincinde olmak. Sürdürülebilir bir kalkınma için çalışmak.

Üretkenlik, Kaynak Yönetimi ve Verimlilik
Emeği, zamanı ve kaynakları akılcı ve verimli kullanarak yüksek katma değer üretmek

Bilimsellik
Yaşamda en gerçek yol gösterici ve rehber olarak bilimi seçmek. Bilim-egemen toplum için mücadele etmek. 

Toplam Kalite Yönetimi
Kalitenin ancak toplam olarak ve yönetilerek sağlanabileceğini bilmek ve bu yolda çaba sarf etmek.

Bireysel Kalite
Başkaları istediği için değil, kendimize ve diğer insanlara duyduğumuz saygı nedeniyle doğru ve güzel davranmak. Kendisiyle barışık olmak.

Uzmanlık
İşinin ehli olmak. İşinin gereklerini iyi bilmek ve iyi yapabilmek. İşine, takımına, şirketine ve dolayısıyla topluma değer katmak.

Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim
Hem yenilikçiliğe, gençliğe ve değişime, hem de deneyime önem vermek. İnsanlığın ve şirketimizin kültürel birikiminden yararlanarak ilerlemek.

Dayanışma ve Paylaşım
Ben değil, biz yaklaşımı. İyi ve kötü günde bir arada olmak.

Bütünsel yaklaşım 
Sadece ağaçları değil ormanı görmek, sadece bir kesimi değil tüm kesimleri göz önüne almak

Şeffaflık, Açıklık, Dürüstlük 
Bilgi ve izlenimlerini, istek ve içtenlikle, doğruluğunu bozmadan paylaşmak ve sözüne güvenilir olmak

Karşılıklı saygı 
Her çalışanımız saygıdeğerdir.

Adalet 
Hakkaniyet ve fırsat eşitliği

Uzlaşma
Anlaşamasak da, bir şekilde bir orta yol buluruz.

Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Kalıpları kır. Düşünülmemişi düşün. Denenmemişi dene ve faydalı değerler yarat.

Makul ve Gerçekçi Olmak
Akılcı ve gerçekçi ol. Gerçekleştirilemeyecek hayaller peşinde koşup emeğini ve zamanını ziyan etme.

Bireye ve İnsan Hakları'na Saygı, İnsan Odaklı Olmak
Önce insan. Özel yaşama saygı. Çalışanların tercihlerine önem ver. Keyfi olma. Adil davran. İnsanlar kurallardan daha değerlidir.

İlkeli ve Tutarlı Olmak 
Kişilikli olmak, sözünün eri olmak, özü sözü bir olmak, güvenilir olmak. Çıkar uğruna ilkeleri çiğnememek.

Yol Arkadaşlığı, Kurumdaşlık
Ortak değer, hedef ve inançların paylaşılması, yön, duygu birliğinin olması. Kendini kurumun bir parçası gibi hissetmek. Ortak bir geleceğe bel bağlamak.